Domov Izobraževanje Prireditve Založništvo Povezave Kontakt
Kulturno društvo Mariborska literarna družba
Pravila delavnice
Prijavnica za delavnico - PDF
Prijavnica za delavnico - MS Word
Sodelujoči v delavnici

 

Izobraževanje

  

Kulturno društvo Mariborska literarna družba je nastalo iz delavnic, ki jih je vodil v letih od 1978 do 1998 mentor Marjan Pungartnik. Sprva so delavnice potekale kot nadaljevanje srečanj, ki jih je organizirala Zveza kulturnih organizacij Mariboru. Združevala je predvsem mlajše avtorje. Zaradi konflikta okrog »lajbahovske« številke glasila Čevelj leta 1984 je odtlej delavnica potekala zasebno na različnih lokacijah, najdlje pa v Domu ustvarjalnosti mladih. Od leta 1992, ko je Marjan Pungartnik postal tajnik Zveze kulturnih organizacij Maribor je delovala spet v okviru zveze. V letu 1993/93 je delovala tudi literarna delavnica za osnovnošolce. Po letu 2004 delavnica za mlajše literate več ni delovala.

Zdaj torej deluje pri Mariborski literarni družbi literarna delavnica za starejše avtorje. Njen cilj je izobraževanje starejših začetnikov. Skupina je nastala leta 1989 kot krožek v okviru Društva upokojencev Maribor - Center. Prvi člani so bili Sonja Golec, ki je krožek vodila do leta 1998, Drago Balog, Zmago Rafolt, Rozika Sorko, Berta Čobal Javornik, Vera Brolih, Damijan Kolar, Klara Rudolf, Zofija Kalar, Tihomila Dobravc, Marjetka Slavec, Francka Marinič, Pišta Farkaš in Štefan Frankovič. Sprva je bil mentor krožka pisatelj Janez Švajncer, leta 1992 pa je prevzel mentorstvo Marjan Pungartnik in iz krožka napravil literarno delavnico, ki se je sestajala tedensko. Leta 1996 se je zaradi konflikta z vodstvom DU Maribor - Center delavnica osamosvojila, v okviru društva upokojencev pa je ostala skupina z imenom LIKUS. Delovanje delavnice za starejše avtorje je preraslo v druge oblike izobraževanja, med drugim tudi prvo regijsko srečanje seniorskih piscev leta 1997, ki ga je organizirala Zveza kulturnih organizacij Maribor in ki je potem preraslo v vsedržavna srečanja po regijah in na državni ravni, kar zdaj vodi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Delavnica poteka v rednih tedenskih srečanjih (ponedeljek ob 14. uri) v prostorih Karantene (literarna soba). Vsako srečanje traja okrog 3 pedagoške ure. Je brezplačna in vanjo se lahko vpiše vsakdo, kdor želi. Delo poteka tako, da obravnavamo najprej praktična vprašanja pisanja, nato pa obravnavamo tekst enega od udeležencev delavnice.

Od udeležencev delavnice zahtevamo, da pri delu sodelujejo s svojimi besedili in da izpolnjuje obveznosti, kot so vaje in podobno. Organiziramo tudi skupinska branja za delavnico.

Ob koncu šolskega leta prejmejo udeleženci priznanje, ki ga podeljujejo Mariborska literarna družba, Zveza kulturnih društev Maribor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.     

Občasno društvo izvaja tudi druge oblike izobraževanja.    

Člani delavnice in tudi sicer člani društva se udeležujejo različnih oblik izobraževanj, ki jih organizirajo drugi (JSKD, Beletrina in drugi).