Domov Izobraževanje Prireditve Založništvo Povezave Kontakt
Kulturno društvo Mariborska literarna družba
Pravila delavnice
Prijavnica za delavnico Prijavnica za delavnico - MS Word
Sodelujoči v delavnici

 

Pri delavnici so doslej sodelovali

 

2013-14

  

  

2012-13

  

  

2011-12

  

V delavnici 2010-11 so sodelovali: Zvone Batista, Angela Fujs, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Mirko Kotnik, Erika Kotnik, dr. Tilka Kren Obran, Metka Lampret, Štefka Lang, Rozika Močnik, Ana Nikolič, Milan Novak, Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Mira Ribič Turičnik, Antonija Senica, Majda Senica Vujanovič, Ivanka Simončič, Matilda Simonič, Tatjana Srebrnič, Majda Strnad, Ana Šmarčan, Magda Šulek, Inge Vogrin Mlakar in Erika Zorko.  Občasno se je delavnice udeleževala Maja Dolinar (Gradec), zaradi bolezni sta morala delo v delavnici začasno opustiti Erika in Mirko Kotnik, občasno se je je udeležil Zdravko Kuhta, odšla je Inge Vogrin Mlakar, prišli pa so novi člani (Kristina Berlič, Marija Gašparič, Erik Kos in Slavko Rečnik).

2009-10

V delavnico so se vpisali: Zvone Batista, Katica Dajčar, Maja Dolinar, Danica Gregorčič, Angela Fujs,  Marjanca Habjanič - Jerčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Erika Kotnik, Mirko Kotnik, dr. Tilka Kren Obran, Metka Lampret, Štefka Lang, Ana Nikolič, Milan Novak, mag. Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Mira Ribič Turičnik, Antonija Senica, Majda Senica Vujanovič, Ivana Simonič, Matilda Simonič, Tatjana Srebrnič, Ana Šmarčan, Magda Šulek in Inge Vogrin Mlakar

2008-09

Priznanja ob koncu so prejeli za uspešno sodelovanje: Zvone Batista, Katica Dajčar, Maja Dolinar, Angela Fujs, Danica Gregorčič, Marjanca Habjanič Jerčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Erika Kotnik, Mirko Kotnik, dr. Tilka Kren Obran, Metka Lampret, Štefka Lang, Ana Nikolič, Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Mira Ribič Turičnik, Majda Senica - Vujanovič, Ivanka Simonič, Matilda Simonič, Tatjana Srebrnič, Ana Šmarčan, Magda Šulek, Rosvita Švajger in Inge Vogrin Mlakar.

 2007-08

Program delavnice so absolvirali: Zvone BatistaKatica DajčarMaja DolinarLjubica Dolinšek, Angela Fujs, Danica Gregorčič, Marjanca Habjanič Jerčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Mirko Kotnik, Erika Kotnik, dr. Tilka Kren Obran, Metka Lampret, Štefka Lang, Tanja Lasbaher, Ana Nikolič, Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Ana-Marija Pušnik, Mira Ribič Turičnik, Majda Senica - Vujanovič, Matilda Simonič, Ivanka Simonič, Tatjana Srebrnič, Ana Šmarčan, Rosvita Švajger, Darja Vaupotič McCord, Inge Vogrin Mlakar.

2006-07

Ciklus literarne delavnice so zaključili: Zvone Batista, Katica Dajčar, Maja Dolinar, Ljubica Dolinšek, Angela Fujs, Sonja Golec, Danica Gregorčič, Marjana Habjanič-Jerčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Erika Kotnik, Mirko Kotnik, dr. Tilka Kren Obran, Metka Lampret, Štefka Lang, Ana Nikolič, Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Marija Pivec, Ana-Marija Pušnik, Majda Senica Vujanovič, Ivanka Simonič, Matilda Simonič, Tatjana Srbrnič, Ana Šmarčan, Rosvita Švajger, Mira Ribič Turičnik, Darja Vavpotič McCord in Inge Vogrin Mlakar.

2005-06

Literarno delavnico so uspešno zaključili: Zvone Batista, Ljubica Dolinšek, Pišta Farkaš, Angela Fujs, Sonja Golec, Danica Gregorčič, Marjana Habjanič-Jerčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Erika Kotnik, Mirko Kotnik, Andreja Kračun, dr. Tilka Kren Obran, Metka Lampret, Štefka Lang, Vlasta Mošič, Ana Nikolič, Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Marija Pivec, Zinka Poštrak, Ana-Marija Pušnik, Jožica Rožman, Majda Senica Vujanovič, Ivanka Simonič, Tatjana Srebrnič, Rosvita Švajger, Mira Ribič Turičnik, Darja Vavpotič McCord, Inge Voglin Mlakar.

2004-05

Vpisali so se: Emil Aranjoš, Zvone Batista, Katica Dajčer, Maja David, Ljuba Dolinšek, Franc Eržen, Pišta Farkaš, Angela Fujs, Sonja Golec, Danica Gregorčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Erna Hölzl, Erika Kotnik, Mirko Kotnik, Tilka Kren, Metka Lampret, Štefka Lang, Vlasta Mošič, Ana Nikolič, Marijana Ovčariček, Zmaga Palir, Marija Pivec, Ana-Marija Pušnik, Jožica Rožman, Majda Senica, Ivanka Simonič, Tatjana Srebrnič, Miroslav Šerod, Rosvita Švajger, Darja Vavpotič McCord.

2003-04

Zvone Batista, Angela Fujs, Sonja Golec, Danica Gregorčič, Jožica Hladin, Ivana Hauser, Erna Hölzl, Jana Jelen, Ana Nikolič, Sašo Pajtler, Zmaga Palir, Ana-Marija Pušnik, Antonija Senca, Majda Senica, Ivanka Simonič, Tatjana Srebrnič, Štefka Lang, Pišta Farkaš, Jožica Rožman, Tatjana Petelinek, Vlasta Mošič, Darja Vaupotič McCord, Katica Dajčar, Marija Pivec, Maja David, Jana Krajnc, Maja Dolinar

2002-03

V čiterarno delavnico so se vpisali: Emil Aranjoš, Zvone Batista, Berta Čobal-Javornik, Maja Dolinar, Katica Dajčar, Pišta Farkaš, Angela Fujs, Sonja Golec, Dana Gregorčič, Ivana Hauser, Jožica Hladin, Jana Jelen, Andreja Kleinberger, Jana Krajnc, Ana Nikolič, Zmaga Palir, Marija Pivec, Ana-Marija Pušnik, Božidar Rozman, Jožica Rožman, Antonija Senica, Majda Senica Vujanovič, Ivanka Simonič, Tatjana Srebrnič, Miro Škrab, Stana Šopar.

2001-02